Building canvas, Mesh Sheet

ลักษณะการใช้งานของ Mesh sheet (ผ้าใบก่อสร้าง)
ใช้ สำหรับปกคลุมสถานที่ก่อสร้าง เส้นใยของผ้าใบก่อสร้างผลิตจากเนื้อโพลีเอสเตอร์ ทำให้ไม่ลามไฟ ผ้าใบก่อสร้างนี้ สามารถปกคลุมส่วนด้านข้างบริเวณรอบๆ ของสถานที่ก่อสร้างสูงทำให้ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างไม่กระจัดกระจายออกมา บริเวณด้านข้างของพื้นที่ก่อสร้าง มีรูระบายอากาศ จึงทำให้ Mesh Sheet ต้านแรงลมน้อย ในกรณีที่ใช้สำหรับคลุมนั่งร้านจึงทำให้นั่งร้านไม่ล้ม Mesh Sheet นั้นแสงแดดสามารถส่องผ่านได้ จึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน มีความคงทนของสีที่ดี การป้องกันไฟไหม้ ป้องกันรังสียูวีและปลอดสารพิษสิ่งแวดล้อม ทนต่อการใช้งาน มีความหนาพิเศษ สามารถใช้ใหม่ได้ 

Visitors: 54,004