Mesh Sheet canvas construction

Mesh Sheet ผ้าใบก่อสร้าง
เป็นตาข่ายสำหรับปกคลุมสถานที่ก่อสร้าง, นั่งร้านเพื่อให้สถานที่ก่อสร้างนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูดีแก่ผู้พบ เห็น เส้นใยของตาข่ายนั้นผลิตจากเนื้อโพลีเอสเตอร์ ทำให้ไม่ลุกลามหากเกิดไฟไหม้ ตัวตาข่ายนี้สามารถปกคลุมส่วนด้านข้างบริเวณ รอบๆ ของสถานที่ก่อสร้างสูงทำให้ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างไม่กระจัดกระจายออกมา บริเวณด้านข้างของพื้นที่ก่อสร้าง
ขนาด:    1.8 x 5.1 เมตร    สี:    เทา

1. Mesh sheet นี้ไม่ลามไฟ
2. ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้หล่นออกนอกบริเวณก่อสร้าง
3. น้ำหนักเบา
4. Mesh Sheet ผลิตจากเทคโนโลยีและวัตถุดิบคุณภาพสูง
5. มีรูระบายอากาศ จึงทำให้ Mesh Sheet ต้านแรงลมน้อย ในกรณีที่ใช้สำหรับคลุมนั่งร้านจึงทำให้นั่งร้านไม่ล้ม
6. Mesh Sheet นั้นแสงแดดสามารถส่องผ่านได้ จึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงาน
Visitors: 53,259